I/S Vandværkssamarbejdet

Grundvandspuljen Slangerup

– blev etableret i 2000 og er nu et samarbejde mellem 6 vandværker i den gamle Slangerup Kommune. Fra 2017 sammenlægges Hørup Vandværk med Nybrovejens Vandværk. Samarbejdet løser nogle af de opgaver, der er nødvendige for at beskytte de fælles grundvandsressourcer, som vandværkerne og dermed områdets forbrugere benytter til drikkevandsformål.

Vandværkssamarbejdet foretager supplerende grundvandssikring på områder, der ligger ud over de offentlige opgaver. Vandværkssamarbejdet giver desuden tilskud til etablering af en nødforsyningsledning i mellem vandværkerne for dermed at forbedre forsyningssikkerheden. Vandværkerne betaler hver et årligt bidrag. Det årlige bidrag udgør i dag 10 øre og fra 2017 8 øre pr. m3 i indvindingstilladelsen.

Vandværkssamarbejdet Slangerup tilbyder alle lodsejere at få sløjfet ubenyttede brønde eller boringer gratis. Læs mere i folderen.

I folderen kan du læse om hvordan du kan være med til at holde vores drikkevand rent.

   I/S Vandværkssamarbejdet Grundvandspuljen Slangerup  |  Telefon 47 33 06 05  |  info@vandsamarbejdetslangerup.dk